Ziek en Toch Werken

Regie voeren


Ziek en Toch Werken ondersteunt werkgevers, verzekeraars en werknemers bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. De wetgeving in Nederland is zo ingericht, dat het zowel voor de werkgever als de werknemer loont zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Onze visie is helder: Besparing van kosten en risico’s voor werkgever, werknemer en verzekeraar door regie te houden op het verzuim.

Werkgevers kunnen voor de duur van wel dertien jaar verantwoordelijk zijn voor de kosten van het verzuim van de werknemer. De eerste 104 weken is dit vanuit de loondoorbetalingsplicht. Heeft de werkgever gedurende deze periode, naar mening van het UWV, onvoldoende re-integratie inspanningen verricht dan kan daar nog ëën jaar loonsanctie bij worden opgeteld. In 2012 was dit in 25 procent van de WIA-aanvragen het geval. Leidt het verzuim tot een WIA–beschikking, dan lopen de kosten voor de werkgever nog tien jaar door. Afhankelijk van het feit of u Eigen Risico Drager bent of dat u via het UWV verzekerd bent, kunnen de totale kosten oplopen van vijf tot zeven keer het jaarsalaris van betrokkene.

Werknemers die geen regie hebben over hun verzuim kunnen langer arbeidsongeschikt blijven dan wenselijk en een WGA-uitkering ontvangen. Vaak is die uitkering van tijdelijke aard. Daarnaast kan de WGA op termijn een grote inkomensval betekenen. Het sociale stelsel in Nederland is gebaseerd op het beginsel van diegene die kan werken, moet werken. Na een relatief korte periode van een Loon Gerelateerde Uitkering (ter hoogte van het WW- niveau) is het inkomen afhankelijk van de Rest Verdien Capaciteit. Voor de werknemer die niet volledig arbeidsongeschikt is en geen werk heeft, bestaat de kans terug te vallen naar bijstandsniveau.

Voor verzekeraars is het van belang grip te houden op het kostenaspect.. Financiering van interventies, waardoor langdurige uitval kan worden voorkomen, is op de lange termijn kostenbesparend.

Door inzet van de specialisten van Ziek en Toch Werken kunt u ervan verzekerd zijn dat u grip houdt op het verzuim en loonsancties worden voorkomen.