Ziek en Toch Werken

Ziek en Toch Werken lijkt met elkaar in tegenspraak.
Echter, de bij ziekteprocessen betrokken partijen zullen herkennen dat dit een schijnbare tegenstelling is.

Een voorbeeld hiervan is de secretaresse en de brandweerman die op een personeelsuitje onafhankelijk van elkaar hun been breken. De secretaresse kan al snel haar eigen werk hervatten, voor de brandweerman is dat niet zo. De mate van arbeidsongeschiktheid is bij hem afhankelijk van het feit of passend werk te vinden is.

Onze medewerkers hebben door hun jarenlange ervaring de kennis en kunde in huis in dit soort situaties met u mee te denken, u praktische oplossingen te bieden en deze voor u uit te voeren.

Onze kernactiviteiten zijn corporate-, verzuim- en casemanagement in de ruimste zin van het woord, HR advies en financieel casemanagement.